Uczelnie

etnofilologia kaszubska

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Filologiczny
Rodzaj:
I stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Rozwój kaszubskiej edukacji językowej, kaszubskich mediów oraz instytucji kultury przyczynił się do uruchomienia unikatowego kierunku – Etnofilologii kaszubskiej. Studia umożliwiają uzyskanie biegłej znajomości języka kaszubskiego (w mowie i w piśmie), swobodną wymianę poglądów na tematy związane z regionem i statusem języka w kształtowaniu tożsamości. Po ukończeniu studiów można szukać zatrudnienia jako nauczyciel języka kaszubskiego w szkole podstawowej, dziennikarz w mediach lokalnych, działacz kultury (pracownik domu kultury, animator życia społecznego, specjalista w urzędach administracji publicznej), edytor, korektor w redakcjach prasowych i w wydawnictwach.

Adres

Wydział Filologiczny
80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55
tel. centrala 58 523 28 99
fax 58 523 20 53

Facebook