Uczelnie

etnologia

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Historyczny
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Etnografowie zajmują się badaniem i dokumentowaniem działalności kulturowej człowieka w przekroju historycznym. Jednocześnie sprawują opiekę nad zachowaniem i kultywowaniem tradycji kultury ludowej. Wymaga to zatem wiedzy, cierpliwości i czasu, o pieniądzach nie wspomnimy. Tymczasem czasu tego na terenach, które podlegają szybkim przeobrażeniom cywilizacyjnym, jest coraz mniej, albo go już wcale nie ma. To, co pamiętają jedynie najstarsi w okolicy, odchodzi wraz z nimi, sami stają się historią. Współczesność łamie stare obyczaje, patrzy w przód, a nie w tył i starsi coraz częściej nie mają komu zostawić wiedzy o „korzeniach”. Etnografowie są tego świadomi. Tym bardziej więc spieszą się i przeczesują teren. Rozmawiają z ludźmi reprezentatywnymi dla danej społeczności, obserwują, zbierają dokumentację opisową, dźwiękową, fotograficzną. Nierzadko pośredniczą między twórcami ludowymi i firmami prowadzącymi sprzedaż ich twórczości. Chwytają przedmioty i idee w momencie ich przemijania i co tylko można ratują od zapomnienia. Muszą więc być otwarci na ludzi i umieć nawiązywać z nimi kontakt. Inaczej niczego interesującego się od nich nie dowiedzą. Do podjęcia pracy w zawodzie etnografa konieczne jest ukończenie studiów wyższych na wydziale etnografii/etnologii. Wykształcenie takie można zdobyć w zaledwie kilku uczelniach w kraju.

Adres

Wydział Historyczny
80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55
tel. 58 523 20 39
fax 58 523 20 39

Facebook