Uczelnie

filologia angielska

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Filologiczny
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Studia na filologii angielskiej umożliwiają wszechstronne uzyskanie wiedzy o języku angielskim i krajach angielskiego obszaru językowego. Program obejmuje językoznawstwo, literaturę, metodykę nauczania języka angielskiego jako języka obcego i inne specjalistyczne przedmioty (np. informatykę i emisję głosu), a także praktyczną naukę języka angielskiego i innych języków obcych.

Adres

Wydział Filologiczny
80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55
tel. centrala 58 523 28 99
fax 58 523 20 53

Facebook