Uczelnie

filologia germańska

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Filologiczny
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne,
II stopnia niestacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Studia na filologii germańskiej umożliwiają wszechstronne uzyskanie wiedzy o języku niemieckim i krajach niemieckiego obszaru językowego. Program obejmuje językoznawstwo, literaturę, metodykę nauczania języka niemieckiego jako języka obcego i inne specjalistyczne przedmioty (np. informatykę i emisję głosu), a także praktyczną naukę języka niemieckiego i innych języków obcych. Uczelnie oferują studentom także różnorodne specjalizacje w ramach filologii – m.in. nauczycielską, tłumaczeniową, biznesową.

Adres

Wydział Filologiczny
80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55
tel. centrala 58 523 28 99
fax 58 523 20 53

Facebook