Uczelnie

filologia polska

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Filologiczny
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne,
II stopnia niestacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Studia w zakresie filologii polskiej przekazują wiedzę o kulturze (na filologii polskiej jest wiele przedmiotów dotyczących kultury – na przykład filozofia, antropologia czy wiedza o kulturze), literaturze polskiej i języku narodowym; to kierunek, który otwiera wiele perspektyw. Studia kształcą specjalistów przede wszystkim w zakresie literaturoznawstwa polskiego oraz językoznawstwa, ale także uczą syntezy sztuk, umiejętności dialogu pomiędzy rozmaitymi dyscyplinami humanistyki i nauk przyrodniczych. Dyplom uzyskany na kierunku filologia polska umożliwia podjęcie pracy nauczycielskiej w szkołach różnego typu (również w charakterze nauczyciela języka polskiego jako języka obcego), w redakcjach pism, czasopism, wydawnictw oraz w zawodach związanych z mediami elektronicznymi.

Adres

Wydział Filologiczny
80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55
tel. centrala 58 523 28 99
fax 58 523 20 53

Facebook