Uczelnie

filozofia

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Nauk Społecznych
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne,
II stopnia niestacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Niektórzy powiedzą, że to kierunek „nie na dzisiejsze czasy”, przede wszystkim dla pasjonatów i myślicieli. Nic bardziej mylnego! Studiowanie filozofii umożliwia wszechstronne wykształcenie, wyposaża absolwenta w wiedzę z różnych obszarów tematycznych, pobudza do analitycznego i syntetycznego myślenia. W pierwszym aspekcie związane jest to ze zdolnością do właściwego rozumienia badanych informacji i umiejętnością ich dopasowania do konkretnych celów. Polega to na zastosowaniu metody „od ogółu do szczegółu”, co świetnie można ćwiczyć na tekstach znanych filozofów: Platona, Seneki, Heideggera czy Sartre'a. W drugim aspekcie – syntetycznym – chodzi o zobaczenie całości poprzez zależności pomiędzy poszczególnymi elementami, czyli w myśl zasady „od szczegółu do ogółu”. Studia filozoficzne to naprawdę niezła gimnastyka umysłu.

Adres

Wydział Nauk Społecznych
80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4
tel. 58 523 44 03

Facebook