Uczelnie

fizyka medyczna

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Rodzaj:
I stopnia stacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Celem studiów jest przekazanie umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych oraz korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz technicznych systemów diagnostycznych. Podczas studiów studenci zdobywają wiedzę w zakresie fizyki, opartą na podstawach matematyczno-przyrodniczych, co umożliwia im późniejsze jej zastosowanie w różnych działach medycyny i ochrony zdrowia. Z kolei wiedza z zakresu biomedycyny, uzyskana na studiach, ułatwia kontakt i porozumienie z personelem medycznym. W programie studiów znajdują się również zagadnienia związane z działanie różnego rodzaju sprzętu medycznego używanego w diagnostyce lekarskiej w szpitalach, ośrodkach zdrowia, przychodniach lekarskich (aparaty rentgenowskie, tomografy komputerowe, gammakamery i inne), metod fizycznych stosowanych w diagnostyce medycznej oraz w radioterapii. Absolwent potrafi stosować właściwą fizyczną metodykę i aparaturę (terapeutyczną, diagnostyczną, pomiarową) prowadzić pomiary zjawisk fizycznych pochodzących od pacjenta, aparatury lub fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia; sprawdzać poprawność działania urządzeń stosowanych w medycynie i ochronie zdrowia, w tym i oprogramowania; stosować rachunek błędów i statystyki; pełnić rolę inspektora ochrony przed szkodliwymi czynnikami w medycynie, w tym w szczególności inspektora ochrony radiologicznej.

Adres

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 57
tel. 58 523 21 00
fax 58 523 22 66

Facebook