Uczelnie

geologia

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Oceanografii i Geografii
Rodzaj:
I stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Geologia skupia się na budowie, własnościach i historii Ziemi oraz procesach zachodzących w jej wnętrzu i na jej powierzchni, dzięki którym ulega przeobrażeniom. W szerszym znaczeniu dotyczy również innych planet skalistych. Studia geologiczne wymagają opanowania nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także nabycia różnorodnych umiejętności praktycznych, więc studenci często uczestniczą w zajęciach terenowych. Zarówno studia, jak i późniejsze wykonywanie zawodu geologa, wymagają kilku podstawowych predyspozycji. Sprawność fizyczna i zdrowie to podstawa. Geolog jest jak detektyw – zawsze ma przed sobą efekt działania wielu procesów, musi więc umieć posłużyć się intelektem, w tym metodami prawie detektywistycznymi, i mieć dużo wyobraźni, aby wyciągać właściwe wnioski. Nie bez znaczenia jest dyscyplina intelektualna, dzięki której znaki przeszłości można ułożyć w logiczną całość. Wybierając geologię, wybiera się więcej niż zawód – to właściwie styl życia. Trzeba lubić podróże, pracę w terenie, przygodę. Trzeba się zgodzić na trudniejsze warunki, niedogodności i przeciwności losu.

Adres

Wydział Oceanografii i Geografii
81-378 Gdynia
al. Marszałka Piłsudskiego 46
tel. centrala 58 523 66 00
fax 58 661 64 70

Email

Facebook