Uczelnie

gospodarka przestrzenna

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Oceanografii i Geografii
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne,
II stopnia niestacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Główny cel kształcenia, to wyposażenie absolwenta w wiedzę umożliwiającą mu aktywne uczestnictwo w procesie sporządzania różnego rodzaju dokumentów planistycznych, prognostycznych, studialnych i o charakterze koordynacyjnym, służących prowadzeniu kompleksowej polityki rozwoju przestrzennego w miastach i gminach. Będzie on mógł także służyć jako mediator w konfliktach społecznych, ekonomicznych i środowiskowych powstających na tle aktywnego zagospodarowania przestrzeni. Ważnym elementem umiejętności absolwenta stanie się także wiedza na temat pozyskiwania funduszy unijnych ze szczególnym uwzględnieniem tych przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich.

Adres

Wydział Oceanografii i Geografii
81-378 Gdynia
al. Marszałka Piłsudskiego 46
tel. centrala 58 523 66 00
fax 58 661 64 70

Email

Facebook