Uczelnie

gospodarka wodna i ochrona zasobów wód

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Oceanografii i Geografii
Rodzaj:
I stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Głównym celem kształcenia na kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód jest przygotowanie wykształconej wszechstronnie kadry dla administracji różnego szczebla oraz instytucji i laboratoriów, zajmujących się gospodarką wodną, a także kadry zajmującej się ochroną zasobów wód (zasoby nieożywione i ożywione). Podczas studiów studenci poznają prawa rządzące obiegiem wody w przyrodzie i metody ich monitorowania, zdobywają wiedzę w zakresie kompleksowego gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce i Europie, poznają metody zarządzania procesami ochrony. Ponadto zdobywają umiejętności przeprowadzania i interpretacji pomiarów hydrologicznych, hydrochemicznych i hydrobiologicznych w terenie i laboratorium, sporządzania dokumentacji hydrologicznych, oceny zasobów wodnych i prognozowania zaopatrzenia w wodę ludności oraz niektórych działów gospodarki, a także oceny wartości ekonomicznej zasobów ożywionych i nieożywionych wód.

Adres

Wydział Oceanografii i Geografii
81-378 Gdynia
al. Marszałka Piłsudskiego 46
tel. centrala 58 523 66 00
fax 58 661 64 70

Email

Facebook