Uczelnie

historia

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Historyczny
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne,
II stopnia niestacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Historia kołem się toczy – mawiają znawcy praw historycznych. Jeżeli zgłębianie tajników zamierzchłych lub bardziej współczesnych wydarzeń – przyciąga Twoją uwagę, możesz pomyśleć o studiowaniu na tym kierunku. Warto pamiętać, że nie należy on do najłatwiejszych. Trzeba wykazać się cierpliwością i skrupulatnością w trakcie studiowania. Historyk odkrywa przeszłość, pokazuje jakie mechanizmy wpływają na wydarzenia polityczne i społeczne. Jest także kronikarzem wydarzeń, które wkrótce stają się historią najnowszą. Po studiach historycznych można szukać pracy w: placówkach oświatowych różnych szczebli, instytucjach muzealnych, kulturalnych, ośrodkach naukowych, zajmujących się różnymi aspektami badania dziejów, archiwach i innych instytucjach gromadzących oraz opracowujących dokumenty, placówkach upowszechniających wiedzę o historii dawnej i współczesnej, organach administracji państwowej i samorządu lokalnego, szkolnictwie z uprawnieniami do nauki historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze.

Adres

Wydział Historyczny
80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55
tel. 58 523 20 39
fax 58 523 20 39

Facebook