Uczelnie

historia sztuki

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Historyczny
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Dzięki historykom sztuki wiele zostaje dostrzeżone, opisane i zachowane. Dzięki nim potrafimy lepiej rozumieć dzieła plastyczne, łatwiej zorientować się, co jest, a co na pewno nie jest sztuką. Co jest "chlebem powszednim" historyka sztuki? Może on wykonywać ekspertyzy w galeriach sztuki i innych instytucjach zajmujących się obrotem dziełami sztuki; może prowadzić działalność naukową w zakresie teorii historii sztuki; może współpracować z wydawnictwami, ośrodkami dokumentacji zabytków, z służbami konserwatorskimi; może być krytykiem sztuki publikując studia i analizy w literaturze fachowej i recenzując wystawy dla czasopism i gazet; może też prowadzić prywatną galerię lub salon wystawienniczy; lub prowadzić działalność dydaktyczną z zakresu historii sztuki. Może wreszcie pracować jako przewodnik po muzeach, galeriach itp. W trakcie studiów obejmujących całość historii sztuki – od starożytności po sztukę nowoczesną – wybiera się zajęcia fakultatywne i seminaria: można zajmować się mediewistyką (średniowieczem: sztuka romańska i gotycka), czasami nowożytnymi (renesans, manieryzm, barok) oraz współczesnością (wiek XIX i XX).

Adres

Wydział Historyczny
80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55
tel. 58 523 20 39
fax 58 523 20 39

Facebook