Uczelnie

iberystyka

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Filologiczny
Rodzaj:
I stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Hiszpański to drugi język na świecie pod względem liczby użytkowników. Posługuje się nim ok. 500 mln ludzi w Hiszpanii, prawie wszystkich krajach Ameryki Łacińskiej i wielu stanach USA, gdzie w niektórych wypadkach ma status języka oficjalnego na równi z angielskim. Absolwent kierunku iberystyka wykazuje się bardzo dobrą znajomością języka kierunkowego hiszpańskiego lub portugalskiego (kompetencja komunikacyjna na poziomie C1 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Studia dają merytoryczne przygotowanie z zakresu kultury, literatury, historii i myśli filozoficznej Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej.

Adres

Wydział Filologiczny
80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55
tel. centrala 58 523 28 99
fax 58 523 20 53

Facebook