Uczelnie

ichtiologia morska

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Oceanografii i Geografii
Rodzaj:
I stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Celem studiów na kierunku ichtiologia morska jest wykształcenie absolwentów znających problemy biologii, ekologii, ochrony i eksploatacji zasobów ryb morskich.

Adres

Wydział Oceanografii i Geografii
81-378 Gdynia
al. Marszałka Piłsudskiego 46
tel. centrala 58 523 66 00
fax 58 661 64 70

Email

Facebook