Uczelnie

informatyka i ekonometria

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Zarządzania
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne,
II stopnia niestacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Jest to kierunek ekonomiczny łączący elementy informatyki, ekonomii i statystyki. Studenci zapoznają się z wiedzą dotyczącą tworzenia systemów informacji ekonomicznej, wykorzystania sprzętu informatycznego w kierowaniu przedsiębiorstwem i gospodarką narodową oraz zastosowania metod ilościowych do analizy skomplikowanych procesów ekonomicznych. Ukończenie studiów na tym kierunku daje przygotowanie do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych i instytucjach, w których wymagane jest stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych.

Adres

Wydział Zarządzania
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101
tel. centrala 58 523 14 11
fax 58 523 11 73

Facebook