Uczelnie

kryminologia

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Prawa i Administracji
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Kryminologia na UG to nowoczesny, prekursorski w skali kraju i wyjątkowy w skali Europy kierunek studiów powołany wysiłkiem dwóch kooperujących wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego: Nauk Społecznych oraz Prawa i Administracji przygotowany we współpracy z Polską Akademią Nauk. W trakcie studiów, poza udziałem w zajęciach prowadzonych przez wysokowykwalifikowaną kadrę uniwersytecką, będziesz miał możliwość uczestniczenia w warsztatach prowadzonych przez kuratorów, pracowników ośrodków diagnozowania psychologicznego, policję, straż miejską oraz pracowników zakładów karnych. Kierunek Kryminologia zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych dających wysokie kwalifikacje do pracy w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości (np. policja, kuratorzy, służba więzienna), a także w organizacjach pozarządowych (np. mediatorzy, pracownicy społeczni). Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata, który uprawnia ich do ubiegania się o przyjęcie na magisterskie studia uzupełniające (w tym na planowanych studiach kryminologicznych drugiego stopnia), a także do kontynuowania nauki na studiach podyplomowych.

Adres

Wydział Prawa i Administracji
80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 6
tel. 58 523 28 82
fax 58 523 28 87

Facebook