Uczelnie

kulturoznawstwo

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Filologiczny
Rodzaj:
I stopnia stacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Kulturoznawstwo, czyli wiedza o kulturze, to kierunek interdyscyplinarny i intermedialny, który uczy tolerancji i pozwala otworzyć się na myślenie antropologiczne. Studia są bardzo atrakcyjne, zapewniają wszechstronne wykształcenie i stwarzają wiele możliwości. Nie są to jednak studia zawodowe, choć istnieje na nich zawodowa specjalizacja. W przeciwieństwie do większości kierunków tutaj nie wskazuje się studentom ścieżki, którą powinni pójść po studiach. Kulturoznawstwo przygotowuje do wypełniania ważnych funkcji społecznych: lidera życia kulturalnego (twórca, krytyk) i jego organizatora (animator kultury, menadżer), występowania jako „mediator kulturowy” (pośrednik między społecznościami zróżnicowanymi etnicznie lub społecznie), doradcy w zakresie kultury (np. organizacja przestrzeni, ikonosfery, reklama, PR) w placówkach kulturalno-oświatowych, ośrodkach kultury regionalnej i administracji, a także w samodzielnej działalności.

Adres

Wydział Filologiczny
80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55
tel. centrala 58 523 28 99
fax 58 523 20 53

Facebook