Uczelnie

lingwistyka stosowana

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Filologiczny
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Lingwistyka stosowana to kierunek, który umożliwia uzyskanie zaawansowanych kompetencji w zakresie języka dwóch języków obcych, ponieważ wszystkie przedmioty teoretyczne i praktyczne prowadzone są równolegle w obu językach. Absolwent studiów z zakresu lingwistyki stosowanej posiada wiedzę z zakresu wiadomości o języku, literaturze i kulturze dwóch obszarów językowych, ponadto dysponuje wiedzą na temat metodologii nauczania dwóch języków obcych oraz wiedzą na temat przekładu. Absolwenci lingwistyki stosowanej mogą znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie niezbędna jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego i niemieckiego, np. w biurach tłumaczeń i wydawnictwach, w mediach, w sektorze usług edukacyjnych, w filiach firm zagranicznych w Polsce, w instytucjach Unii Europejskiej, na lotniskach i w obsłudze ruchu turystycznego.

Adres

Wydział Filologiczny
80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55
tel. centrala 58 523 28 99
fax 58 523 20 53

Facebook