Uczelnie

logopedia

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Filologiczny
Rodzaj:
I stopnia stacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Studia przygotowują do podjęcia szeroko rozumianej pracy edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami mowy i jej rozwoju, z trudnościami w nabywaniu języka, uczeniu się czytania i pisania. Odbyte praktyki logopedyczne umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy w zakresie diagnozowania oraz terapii różnych zaburzeń mowy. Miejsce pracy logopedy to przede wszystkim: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne, licealne, uczelnie, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie specjalistyczne i foniatryczne, ośrodki wczesnej interwencji, przychodnie lekarskie, szpitale (szczególnie na oddziałach neurologicznych i neonatologicznych), specjalistyczne gabinety prywatne, a w zakresie logopedii medialnej również radio, telewizja, teatry, seminaria duchowne. Absolwent studiów logopedycznych pierwszego stopnia może pracować również jako polonista w szkole podstawowej. Absolwent studiów logopedycznych drugiego stopnia przygotowany jest do samodzielnego kierowania zespołem oraz zarządzania placówką, w której odbywa się diagnoza i terapia zaburzeń komunikacji językowej.

Adres

Wydział Filologiczny
80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55
tel. centrala 58 523 28 99
fax 58 523 20 53

Facebook