Uczelnie

międzynarodowe stosunki gospodarcze; sp. International Business

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Ekonomiczny
Rodzaj:
I stopnia stacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
angielski

Międzynarodowe stosunki gospodarcze to studia interdyscyplinarne, łączące ekonomię, finanse oraz zarządzanie. Celem studiów jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności, które pomogą mu w pracy w środowisku międzynarodowym. Absolwenci kierunku przygotowani są do ubiegania się o pracę na stanowiskach operacyjnych, analitycznych, menedżerskich w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, w korporacjach, organizacjach i instytucjach międzynarodowych. Zdobyta wiedza daje również możliwość prowadzenia własnego biznesu w skali międzynarodowej. W ramach kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze na UG prowadzona jest anglojęzyczna specjalność International Business (odrębna rekrutacja).

Adres

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121
tel. centrala 58 523 10 00, fax 58 523 11 10, Rekrutacja tel. 58 523 25 31, 58 523 25 32, 58 523 23 28

Email

we@ug.edu.pl

Facebook