Uczelnie

ochrona środowiska

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Chemii
Rodzaj:
I stopnia stacjonarne,
II stopnia niestacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Kierunek Ochrona środowiska ma charakter interdyscyplinarny. Podczas studiów studenci zapoznają się m.in. z całokształtem działań, które mają na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego, zarówno jego składników abiotycznych, jak i żywych (ochrona przyrody). Absolwenci posiadają kwalifikacje umożliwiające zatrudnienie w firmach, przedsiębiorstwach i biznesie w obszarze ochrony, zarządzania i technologii środowiska. Posiadają kompetencje pozwalające podejmować pracę w instytucjach badawczych, instytucjach zintegrowanego zarządzania ochroną środowiska, w przemyśle, rolnictwie, administracji państwowej i samorządowej.

Adres

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 63
tel. 58 523 50 10, fax 58 523 50 12, Rekrutacja tel. 58 523 53 85

Facebook