Uczelnie

pedagogika specjalna

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Nauk Społecznych
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne,
II stopnia niestacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Pedagogika specjalna przygotowuje specjalistów do opieki, terapii, kształcenia i wychowywania osób w każdym wieku o specjalnych potrzebach edukacyjnych, mniej sprawnych lub niepełnosprawnych. Głównym zadaniem studiów jest nauka podstaw teoretycznych i metodycznych wykorzystywanych w procesie rewalidacji, czyli usprawniania, kompensacji i korekty pedagogicznej, w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz resocjalizacji. Inne nauki jak np. logopedia i jej odmiany wyposażają w specyficzną wiedzę z zakresu zaburzeń mowy, umiejętności w ich diagnozowaniu i leczeniu.

Adres

Wydział Nauk Społecznych
80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4
tel. 58 523 44 03

Facebook