Uczelnie

pedagogika wczesnej edukacji

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Nauk Społecznych
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Absolwent kierunku uzyskuje nauczycielskie kwalifikacje zawodowe uprawniające do pracy w przedszkolu i klasach początkowych oraz umożliwiające podjęcie studiów podyplomowych, dających uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu. Oferowane moduły przedmiotów do wyboru umożliwiają nabycie dodatkowych umiejętności (logopedycznych) lub kwalifikacji (terapeuty dla dzieci i uczniów szkół podstawowych lub nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu i klasach początkowych).

Adres

Wydział Nauk Społecznych
80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4
tel. 58 523 44 03

Facebook