Uczelnie

podatki i prawo podatkowe

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Prawa i Administracji
Rodzaj:
II stopnia niestacjonarne
Język:
Polski

Podatki i prawo podatkowe to innowacyjny, międzywydziałowy kierunek studiów utworzony wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Jego celem jest nadanie studentom zaawansowanych kompetencji w zakresie prawa podatkowego oraz rachunkowości – o charakterze zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Kierunek obejmuje niemal całość zagadnień objętych egzaminem na doradcę podatkowego oraz znaczną część zagadnień objętych egzaminem na biegłego rewidenta. Wpis na listę doradców lub biegłych wymaga jednak uprzedniego odbycia praktyk i aplikacji (wyłącznie w przypadku biegłego) oraz zdania stosownych egzaminów. Wiedza zdobyta w trakcie nauki na kierunku Podatki i prawo podatkowe predysponuje absolwentów do pracy w działach podatkowych, finansowych, księgowych i prawnych przedsiębiorców, kancelariach doradztwa podatkowego, kancelariach prawnych (w szczególności radcowskich i adwokackich), biurach podatkowych oraz urzędach organów podatkowych i organów kontroli skarbowej. Okazuje się także przydatna w trakcie samodzielnego wykonywania działalności gospodarczej.

Adres

Wydział Prawa i Administracji
80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 6
tel. 58 523 28 82
fax 58 523 28 87

Facebook