Uczelnie

politologia

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Nauk Społecznych
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne,
II stopnia niestacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Badania w obszarze nauk politycznych mają charakter interdyscyplinarny i obejmują przede wszystkim takie dziedziny jak: psychologia, socjologia i prawo. Kandydat na studenta politologii powinien wykazać się dobrą znajomością politycznych aspektów funkcjonowania rzeczywistości, nie tylko w kraju, ale także na świecie. Konieczna jest dobra znajomość geografii i zagadnień historycznych, ponieważ bez niej utrudnione będzie „poruszanie się” po krajach i regionach. Politolodzy często pracują jako eksperci doradzający rządom i politykom. Biorą m.in. udział w przygotowywaniu strategii kampanii wyborczych. Absolwenci mogą pracować m.in. w biurach poselskich, w ministerstwach, jako doradcy polityczni, jako eksperci ds. pozyskiwania funduszy europejskich. Praca w tych obszarach wymaga umiejętności działania zespołowego, samodzielnego i analitycznego myślenia, a także szybkiego podejmowania decyzji. Na studiach politologicznych, wybierać można spośród kilku specjalizacji, takich jak m.in. stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, administracja samorządowa, marketing polityczny, administracja europejska. Warto się dobrze zastanowić nad wyborem specjalizacji, przemyśleć to gruntowanie, ponieważ ukierunkowuje ona w stronę studiów magisterskich i przyszłej pracy zawodowej.

Adres

Wydział Nauk Społecznych
80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4
tel. 58 523 44 03

Facebook