Uczelnie

praca socjalna

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Nauk Społecznych
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Praca socjalna to kierunek studiów o charakterze praktycznym. Jego absolwenci są przygotowani do pracy w instytucjach polityki i pomocy społecznej, opieki środowiskowej, w placówkach opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnych i socjalizacyjnych. Posiadają kwalifikacje do pracy w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, uzależnionych, w ośrodkach dla uchodźców. Są przygotowani do pracy z rodzinami zastępczymi, w domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych fizycznie, psychicznie i intelektualnie.

Adres

Wydział Nauk Społecznych
80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4
tel. 58 523 44 03

Facebook