Uczelnie

przyroda

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Biologii
Rodzaj:
I stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Studia na kierunku Przyroda przygotowują Absolwenta do pracy w szkolnictwie podstawowym (nauczanie przedmiotu Przyroda) oraz rozmaitych instytucjach państwowych, pozarządowych oraz sektorze prywatnym, w których podejmowane są zadania związane ze środowiskiem przyrodniczym, jego kształtowaniem, ochroną oraz szeroko pojętą edukacją ekologiczną. Wśród przedmiotów kierunkowych znajdują się m.in.: różnorodność biologiczna, funkcjonowanie organizmów, ekologia z elementami paleoekologii, praktyczne zajęcia terenowe, geografia fizyczna z elementami astronomii, fizyka dla przyrodników, chemia dla przyrodników, warsztaty z edukacji ekologicznej, źródła finansowania działalności edukacyjnej, dydaktyka przyrody.

Adres

Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 59
tel. 58 523 60 00, fax 58 523 60 02

Facebook