Uczelnie

psychologia

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Nauk Społecznych
Rodzaj:
Jednolite niestacjonarne,
Jednolite stacjonarne
Język:
Polski

Psychologia to najbardziej „wrażliwa” z nauk, a przez to niełatwa do zdefiniowania. Nie przeszkadza to jednak kandydatom, bo od lat była i wciąż jest jednym z najczęściej wybieranych kierunków studiów. W pracy psychologa najważniejsza jest umiejętność komunikowania się, rozumienia i słuchania innych ludzi oraz wrażliwość na ich problemy. To są cechy, które w dużym stopniu można w sobie wyrobić, ale nie jest to raczej możliwe bez tej jednej – ciekawości i życzliwości dla ludzi. Najogólniej rzecz biorąc psycholog zajmuje się opisem, wyjaśnianiem oraz prowadzeniem działań moderujących zachowania człowieka. A do tego, jak do każdej sfery, która odnosi się bezpośrednio do losów człowieka, potrzebna jest ogromna wiedza, umiejętności w zakresie metodologii, etyki i i aplikacji psychologicznych. Psychologa obowiązują skodyfikowane zasady postępowania z drugim człowiekiem, w czym dobro bliźniego jest najważniejszą dewizą. Psychologia jest obszerną dziedziną interdyscyplinarnej wiedzy, przekazywaną wyłącznie na jednolitych studiach magisterskich Absolwent tego kierunku studiów musi posiąść gruntowną wiedzę na temat metodologicznych podstaw diagnostyki psychologicznej, zdobyć kompetencje w korzystaniu z gotowych narzędzi diagnostycznych oraz samodzielność w konstruowaniu nowych, poprawnych pod względem psychometrycznym. Wiedza teoretyczna łączona jest z praktycznym zastosowaniem w diagnozie psychologicznej, poradnictwie psychologicznym oraz rozwiązywaniu problemów życia społecznego. Student opanowuje również wiedzę z takich dziedzin jak biologiczne podstawy zachowania człowieka, filozofia, logika czy socjologia.

Adres

Wydział Nauk Społecznych
80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4
tel. 58 523 44 03

Facebook