Uczelnie

socjologia

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Nauk Społecznych
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne,
II stopnia niestacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Celem badań socjologii jest sposób funkcjonowania społeczeństwa i zmiany w nim zachodzące. Socjologowie zajmują się badaniem społecznych reguł, procesów i struktur, które wpływają na ludzi na różne sposoby tworząc pomiędzy nimi relacje. Te mechanizmy łączą i dzielą ludzi, tworzą lub są przejawem więzi między jednostkami, a także pokazują proces ich zmian. Socjologów interesuje zarówno pojedynczy człowiek uwikłany w grupę społeczną, jak i międzyludzkie relacje np. o charakterze rodzinnym, wspólnotowym, stowarzyszeniowym czy zrzeszeniowym. Relacje pomiędzy ludźmi ujęte w społeczną dynamikę mogą powodować tworzenie się grup społecznych, instytucji czy całych społeczeństw lub dzielić się przez społeczne dysproporcje.

Adres

Wydział Nauk Społecznych
80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4
tel. 58 523 44 03

Facebook