Uczelnie

wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Filologiczny
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej to kierunek utworzony uchwałą nr 16/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 lutego 2014 r. Zajęcia na kierunku prowadzone są przez osoby zajmujące się krytyką filmową, historią i teorią kina oraz znanych twórców wykładających między innymi w Gdyńskiej Szkole Filmowej. Znaczną część kursów z modułów praktycznych będą prowadzili specjaliści z dziedziny produkcji filmowej, edukacji filmowej, marketingu, a także dziennikarze i artyści. Oprócz zajęć warsztatowych i teoretycznych studenci odbywają praktyki w instytucjach kultury, biorą udział w najważniejszych imprezach filmowcyh w Trómieście i Polsce, samodzielnie tworzą krótkie formy audiowizualne, piszą artykuły do związanych z kierunkiem periodyków filmoznawczych i medioznawczych takich jak Przeźrocze czy Panoptikum. Ukończenie studiów tworzy absolwentom możliwość podjęcia pracy w szeroko pojętych mediach (telewizji, portalach internetowych, wydawnictwach), w firmach i instytucjach zajmujących się organizacją i ekonomiką produkcji filmowej i telewizyjnej, animacją i upowszechnianiem kultury filmowej, a także promocją filmu. Absolwent jest również przygotowany do tego, by zająć się dziennikarstwem filmowym lub ogólniej – kulturalnym, może ponadto trudnić się archiwistyką filmową oraz badaniami naukowymi w dziedzinie historii kina. Liczne warsztaty przygotowują go z kolei do realizacji indywidualnych projektów artystycznych w dziedzinie filmu, reportażu telewizyjnego lub sztuki nowych mediów.

Adres

Wydział Filologiczny
80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55
tel. centrala 58 523 28 99
fax 58 523 20 53

Facebook