Uczelnie

wiedza o teatrze

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Filologiczny
Rodzaj:
I stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Na studiach na kierunku wiedza o teatrze studenci zdobywają wiedzę w zakresie problematyki teatrologicznej, filmoznawczej, medioznawczej oraz związanej z antropologią widowisk, a także wiedzę o zarządzaniu kulturą i jej finansowaniu, o zróżnicowaniu obiegów kulturowych, o perswazji językowej i wizualnej. Celem studiów jest wykształcenie ludzi dobrze zorientowanych w specyfice i trendach współczesnej kultury widowisk, w jej uwarunkowaniach społecznych i gospodarczych. Absolwenci wiedzy o teatrze przygotowani są do pracy w zawodach związanych z szeroko rozumianą domeną współczesnej kultury audiowizualnej – teatrem i filmem, a także radiem, telewizją, mediami elektronicznymi i sferą organizacji widowisk. Dysponują pogłębioną wiedzą nie tylko z zakresu dramatu, teatru i filmu, ale także z wielu dyscyplin humanistycznych, których refleksja ogniskuje się wokół współczesnej kultury i społeczeństwa spektaklu.

Adres

Wydział Filologiczny
80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55
tel. centrala 58 523 28 99
fax 58 523 20 53

Facebook