Uczelnie

zarządzanie instytucjami artystycznymi

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Filologiczny
Rodzaj:
I stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Pierwsi studenci rozpoczęli naukę w roku akademickim 2013/2014. Kierunek ten to połączenie kilku dziedzin – takich jak: kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, teatrologia, historia i teoria sztuki oraz zarządzanie – w taki sposób, aby maksymalnie się one uzupełniały. Zajęcia prowadzone będą zarówno przez teoretyków, jak i praktyków zawodowo związanych z polskimi i zagranicznymi instytucjami artystycznymi. Dla wszystkich planowane są praktyki – w różnych działach polskich instytucji artystycznych oraz możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne m.in. w ramach Europejskiej Sieci Festiwali Szekspirowskich (działającej w siedmiu krajach Europy). Absolwenci specjalności sceniczno-menedżerskiej będą mieli szansę uzyskać równocześnie 2 dyplomy – jeden UG, drugi – Studium Wokalno-Aktorskiego w Gdyni. Absolwenci kierunku będą mogli pracować w instytucjach artystycznych, urzędach, agencjach, fundacjach, stowarzyszeniach, departamentach kultury oraz przy organizacji festiwali i wydarzeń artystycznych.

Adres

Wydział Filologiczny
80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55
tel. centrala 58 523 28 99
fax 58 523 20 53

Facebook