Uczelnie

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
Wydział:
Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne” jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kandydatów na stanowiska w administracji państwowej i samorządowej związane z profilaktyką i prewencją antyterrorystyczną. Proces kształcenia ukierunkowany jest na przygotowanie absolwentów do pracy na stanowiskach wymagających gruntownej wiedzy z zakresu zagrożeń terrorystycznych oraz prewencji. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych – Bezpieczeństwo antyterrorystyczne. Świadectwo ułatwia zatrudnienie w służbach oraz instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo antyterrorystyczne RP. Zasadniczy cel studiów będzie osiągnięty w wyniku realizacji następujących celów szczegółowych zwracając uwagę w szczególności na: istotę, typologię i dynamikę rozwoju terroryzmu w świecie; rodzaje organizacji terrorystycznych oraz ich obszary działań; strukturę i funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa antyterrorystycznego RP; analizę wybranych ataków terrorystycznych pod kątem przeciwdziałania im oraz wcześniejszej prewencji; organizację i funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa RP w sytuacjach zagrożenia terrorystycznego; zaznajomienie z problematyką norm prawa krajowego i międzynarodowego związanego ze zwalczaniem terroryzmu międzynarodowego; opanowanie metod i technik stosowanych współcześnie w sferze ochrony antyterrorystycznej; zaznajomienie studentów z rodzajami zagrożeń terrorystycznych, środkami ochrony oraz sposobami przeciwdziałania (m.in. cyberterroryzm i superterroryzm). Studia podyplomowe Bezpieczeństwa Antyterrorystycznego adresowane są do absolwentów wyższych uczelni, pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołami pracowników w instytucjach, organach państwowych i samorządowych oraz firmach prywatnych zajmujących się organizowaniem, zabezpieczaniem oraz edukowaniem z zakresu bezpieczeństwa antyterrorystycznego, zwłaszcza na stanowisku menedżera bezpieczeństwa bądź specjalisty ds. bezpieczeństwa oraz w: wojsku, Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej, Straży Ochrony Kolei, straży miejskich, agencjach ochrony mienia. Przygotowują kadry cywilne i służby mundurowe do pracy w strukturach systemu bezpieczeństwa antyterrorystycznego, w organizacjach międzynarodowych i zagranicznych przedstawicielstwach Polski.

Adres

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Gdańsku
Gdańsk 80-557, ul. Marynarki Polskiej 15
tel. 58 341-98-51

Facebook