Uczelnie

Bezpieczeństwo żywności

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
Wydział:
Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem studiów jest zapoznanie studentów/słuchaczy z podstawami bezpieczeństwa żywności. Przedstawienie najnowszych zasad zarządzania jakością oraz przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu systemów bezpieczeństwa żywności. Uczestnicy studiów zapoznają się z metodami identyfikacji i oznaczania produktów. Oferta kierowana jest do absolwentów uczelni wyższych tj. osób mających tytuł zawodowy licencjata, magistra (lub równorzędny). Szczególnie zainteresowani nowym kierunkiem studiów podyplomowych powinni by wszyscy ci, którzy pracują na stanowiskach technologów, kierowników produkcji, kontrolerów jakości itp. Mile widziani są również studenci pragnący jedynie pogłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Adres

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Gdańsku
Gdańsk 80-557, ul. Marynarki Polskiej 15
tel. 58 341-98-51

Facebook