Uczelnie

Detektywistyka i wywiad gospodarczy

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
Wydział:
Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Detektyw jest jednym z tych zawodów, który aktualnie, w okresie transformacji ustrojowej i przemian zachodzących w społeczeństwie, zdobywa coraz większą popularność. Towarem jest dzisiaj informacja, którą na czas zdobyć może profesjonalista – detektyw XXI wieku. Detektyw jest zawodem, który pojawia się w różnych okresach historycznych. Jako dodatkowa praca osób wykonujących, na co dzień inny zawód, lub jako w pełni profesjonalne wykonywanie tego zawodu. W każdym funkcjonującym obecnie społeczeństwie, jak pokazuje codzienność, usługi detektywistyczne okazują się niezbędne, a wręcz wzrasta na nie zapotrzebowanie. Zapotrzebowanie to wynika oczywiście z różnych powodów. W odniesieniu do absolwentów różnych uczelni możemy założyć, że jest to możliwość zdobycia dodatkowego atrakcyjnego zawodu. Natomiast dla osób potrzebujących tego typu usług – możliwość rozwiązania zgodnie z prawem problemów, kiedy zawodzą inne dotychczas stosowane sposoby. Studia te są adresowane w pierwszej kolejności do absolwentów wyższych uczelni, pracujących (lub zamierzających podjąć pracę): jako detektywi w firmach prywatnych lub instytucjach państwowych; w firmach zajmujących się organizowaniem, zabezpieczaniem życia, pracy i służby (prywatne firmy ochrony, agencje detektywistyczne, policja, wojsko, straż miejska). Ukończenie studiów pozwoli na twórcze rozwijanie swoich zdolności i umiejętności przywódczych w celu bardziej efektywnego funkcjonowania w roli osób dbających o bezpieczeństwo osób prywatnych, firmach, oraz organach państwowych i samorządowych. Absolwenci studiów wyróżniać się będą kompetencjami obejmującymi rzetelną wiedzę i umiejętności z zakresu działań mających na celu udaremnienie przestępstw przeciwko życiu i mieniu oraz odzyskiwaniu mienia. Znacząco udoskonalą swoje umiejętności w dziedzinie komunikowania społecznego, autoprezentacji oraz kreowania wizerunku. Wzbogacą swoje kwalifikacje, co pozwoli im na nowoczesne podejście do problemów związanych z bezpieczeństwem. Ukształtowana podczas studiów świadomość odpowiedzialności prawnej, etycznej i społecznej związanej z prowadzeniem usług detektywistycznych pozwoli stać się osobami atrakcyjnymi i poszukiwanymi na rynku pracy Unii Europejskiej. Program studiów wyczerpuje treści niezbędne do pozytywnego złożenia egzaminu na licencję detektywa. Studia podyplomowe „Detektywistyka i wywiad gospodarczy” mogą być szansą na zdobycie dodatkowego zawodu gwarantującego zatrudnienie dla tych absolwentów uczelni wyższych, których dotychczas wykształcenie nie gwarantuje zatrudnienia ze względu na ograniczone potrzeby rynku pracy (filozofia, socjologia, pedagogika, politologia).

Adres

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Gdańsku
Gdańsk 80-557, ul. Marynarki Polskiej 15
tel. 58 341-98-51

Facebook