Uczelnie

Edukacja dla bezpieczeństwa

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
Wydział:
Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia dają dydaktyczno-pedagogiczne i merytoryczne przygotowanie nauczycieli do prowadzenia, w gimnazjum i szkołach ponad gimnazjalnych, nowego przedmiotu o nazwie „Edukacja dla Bezpieczeństwa”, który pojawił się w Podstawie Programowej i docelowo ma zastąpić „Przysposobienie Obronne”. Studia te są adresowane do absolwentów studiów wyższych, z przygotowaniem pedagogicznym, co najmniej na poziomie licencjackim, w tym przede wszystkim: dla pracowników oświaty zainteresowanych nauczaniem przedmiotu „Edukacja dla Bezpieczeństwa”; pracowników władz samorządowych, oświatowych bądź funkcjonariuszy służb publicznych, w których gestii znajduje się szeroko pojęta problematyka edukacji dla bezpieczeństwa, zwłaszcza bezpieczeństwa szkolnego; nauczycieli, wychowawców zarówno klas szkolnych jak i innych placówek oświatowo – wychowawczych czy opiekuńczych, w których mogą występować zagrożenia bezpieczeństwa. Absolwenci będą przygotowani, by prowadzić zajęcia z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa zarówno w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, zgodnie z zapisami Podstawy Programowej w zakresie: kompetencji nauczyciela przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa; treści programowych zgodnie z nową Podstawą Programową; dydaktyki oraz metodyki przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa; zasad udzielania pierwszej pomocy.

Adres

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Gdańsku
Gdańsk 80-557, ul. Marynarki Polskiej 15
tel. 58 341-98-51

Facebook