Uczelnie

Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
Wydział:
Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Świadomość współczesnego zagrożenia przestępczością i umiejętność podjęcia konkretnego działania zmierzającego do eliminacji niepożądanych zachowań jest głównym celem kierunku studiów. Celem wiodącym kierunku pozostaje zaznajomienie słuchaczy z aktualnymi tendencjami w zakresie: zapobiegania, wykrywania i zwalczania szeroko rozumianej przestępczości w ujęciu kryminalno-prawnym (sfera operacyjna i procesowa). Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni (posiadających dyplom co najmniej licencjata), pracujących w strukturach MSWiA (m.in. Policja, ABW, CBA, Straż Graniczna) oraz w firmach zajmujących się kompleksowym zabezpieczaniem bezpieczeństwa (m.in. prywatne firmy ochrony, agencje detektywistyczne), a także osób zamierzających podjąć pracę w tych obszarach. Studia podyplomowe „Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości” uzupełniają wiedzę funkcjonariuszy państwowych, a osobom ubiegającym się o zatrudnienie w obszarze bezpieczeństwa nadają kwalifikacje umożliwiające realizację planów zawodowych. Absolwenci studiów wyróżniać się będą kompetencjami obejmującymi rzetelną wiedzę i umiejętności z zakresu działań mających na celu udaremnienie przestępstw przeciwko życiu i mieniu oraz prowadzenia działań wykrywczych. Poznają podstawy prawa karnego i prawa karnego procesowego oraz ich praktyczne zastosowanie. Znacząco poszerza wiedzę z zakresu psychologii osobowości, zachowań przestępczych i negocjacji. Zajęcia prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów z zakresu teorii i praktyki kryminalistyki, kryminologii, prawa karnego, pracy operacyjnej, psychologii (szczególnie negocjacji i psychomanipulacji) oraz medycyny sądowej. Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzą doświadczeni funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Komendy Miejskiej Policji oraz Ośrodka Szkolenia Policji w Poznaniu oraz doświadczeni trenerzy z zakresu psychologii osobowości, psychomanipulacji i negocjacji. Przygotowanie absolwentów kierunku „Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości” poszerza kompetencje i umożliwia awans osobom pracującym już w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem publicznym.

Adres

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Gdańsku
Gdańsk 80-557, ul. Marynarki Polskiej 15
tel. 58 341-98-51

Facebook