Uczelnie

Pedagogika

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
Wydział:
Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Od dawna trwa spór, czy pedagogika to osobna dziedzina nauki, czy raczej wszechstronna wiedza ułatwiająca pracę z ludźmi. Wydaje się jednak bezsporne, że osoba decydująca się na studia pedagogiczne powinna mieć duży procent altruizmu i przekonanie, że im więcej da z siebie innym, tym bardziej wzbogaci swoje życie. W obszarze nauk społecznych kierunki pedagogiczne określa się jako nauki o wychowaniu. To interdyscyplinarny kierunek studiów psychologicznych, socjologicznych, filozoficznych, powiązany z naukami humanistycznymi, ale także z naukami medycznymi, ekonomicznymi, technicznymi i itp. Tak szeroki profil studiów jest ważny, ponieważ pedagog funkcjonuje w różnych środowiskach i nie tylko powinien umieć budować relacje, ale może być ostoją dla innych, czy nawet wzorem, co oznacza, że najpierw powinien solidnie popracować nad sobą. To także jeden z takich zawodów, w którym ważne są określone cechy osobowości jak tolerancyjność, cierpliwość, optymizm, opanowanie, chęć ciągłej pracy nad sobą, pasja, którą może zainteresować innych (a często zaimponować), nie wspominając o zwykłej życzliwości do ludzi. Studia pedagogiczne oferują wiele specjalizacji, np. pedagogika wczesnoszkolna, opiekuńcza, pracy, pedagogika dorosłych, i wiele innych, które w teorii mają przygotowywać do przyszłej pracy, ale oczywiście nie ograniczają możliwości pracy w różnych instytucjach. Na studiowanie pedagogiki składają się trzy, równie ważne sfery: interdyscyplinarna wiedza, metodologia, czyli wiedza jak uczyć, jak pracować z dzieckiem, czy z dorosłym, jakich metod używać oraz praktyka, na której pod okiem mistrzów zdobywa się i doskonali konkretne umiejętności, zwłaszcza tych, których można nauczyć się przez obserwację innych nauczycieli i wielokrotne próby.

Adres

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Gdańsku
Gdańsk 80-557, ul. Marynarki Polskiej 15
tel. 58 341-98-51

Facebook