Uczelnie

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
Wydział:
Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Głównym celem tych studiów podyplomowych jest zdobycie szerokiej wiedzy w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, a także, m.in., wykształcenie u przyszłych absolwentów umiejętności terapeutycznych, diagnostycznych oraz wychowawczych, niezwykle przydatnych w pracy z dziećmi i młodzieżą. Jest to istotna kwestia, chociażby dlatego, że niejednokrotnie próby udzielania pomocy kończą się fiaskiem. Niosą także zagrożenia, mogące utwierdzać podopiecznych w poczuciu bezradności, jak i wytwarzające w nich postawę roszczeniową. Absolwenci nauczą się postępować z agresywnymi zachowaniami uczniów w różnym wieku szkolnym. Zajęcia, w dużej części, nastawione będą na praktyczne ćwiczenie umiejętności rozwijanie własnej świadomości zawodowej. Nauczyciele rozszerzą swoje umiejętności i kompetencje społeczne, dzięki czemu będą mogli, w sposób twórczy, pracować z wychowankami, rozwiązując ich konkretne problemy. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą nauczycielom - pedagogom na opracowywanie własnych programów wychowawczych, profilaktycznych, psychoedukacyjnych. Studia są przeznaczone dla: nauczycieli; osób zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domach dziecka, rodzinnych domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, dziecięcych domach wczasowych, internatach, ośrodkach szkolno-wychowawczych); pedagogów szkolnych; innych osób, które posiadają kwalifikacje nauczycielskie, ale nie dysponują kwalifikacjami specjalistycznymi, niezbędnymi do pracy opiekuńczo-wychowawczej. Naukę mogą podjęć zarówno absolwenci studiów magisterskich, jak i zawodowych. Dyplom ukończenia studiów to dodatkowy atut na rynku pracy. Absolwenci po ukończeniu studiów podyplomowych, posiadający przygotowanie pedagogiczne, mogą uzyskać zatrudnienie w placówkach oświatowych, takich jak, m.in.: domy dziecka, internaty, świetlice, rodzinne domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, policyjne izby dziecka, poradnie, ośrodki pomocy socjalnej lub wychowawczej. Studia przygotowują nauczycieli, wychowawców, opiekunów nie tylko do profesjonalnego udzielania pomocy czy do koordynowania oraz planowania pracy wychowawczo-opiekuńczej w placówkach oświatowych. Wyposażają także studentów w praktyczne umiejętności wychowawcze oraz dostarczają rzetelnej wiedzy z zakresu wspomagania rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży. Studenci będą mogli zdobyć wiedzę na temat różnych technik prowadzenia zajęć terapeutycznych oraz sposobów radzenia sobie z agresywnymi zachowaniami uczniów w różnym wieku szkolnym. Prawo rodzinne i nieletnich – obejmuje podstawowe wiadomości z zakresu prawa rodzinnego i nieletnich. Przedstawione wykłady, zaprezentują możliwości współpracy placówek oświatowych z sądami rodzinnymi i nieletnich oraz procedury współpracy oświaty z policją. Przedmiot pozwoli usystematyzować stosunki prawne, jakie zachodzą w rodzinie zarówno w sferze majątkowej, jak i niemajątkowej, wynikające z małżeństwa, pokrewieństwa oraz opieki i kurateli.

Adres

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Gdańsku
Gdańsk 80-557, ul. Marynarki Polskiej 15
tel. 58 341-98-51

Facebook