Uczelnie

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
Wydział:
Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Program studiów uwzględnia minimum programowe ustalone przez Ministra Infrastruktury, a zawarte Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami (Dz. U. Nr 117 poz. 786). Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, zawartego w art. 196 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.). Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem (licencjat, studia magisterskie lub równorzędne), chcących zdobyć nowy, atrakcyjny zawód – pośrednika w obrocie nieruchomościami. Absolwenci studiów podyplomowych Pośrednictwo obrotu nieruchomościami, otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uprawniające do starania się (po odbyciu obowiązkowej praktyki) o licencję pośrednika. (Uczelnia – w celu odbycia praktyk – rekomenduje swoich absolwentów pośrednikom w obrocie nieruchomościami oraz lokalnym stowarzyszeniom pośredników w obrocie nieruchomościami).

Adres

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Gdańsku
Gdańsk 80-557, ul. Marynarki Polskiej 15
tel. 58 341-98-51

Facebook