Uczelnie

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
Wydział:
Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Wiedza zdobywana na kierunku studiów podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa obejmuje przedstawienie teoretyczne i praktyczne powstawania, funkcjonowania, przekształcania, rozwoju oraz współdziałania sektora publicznego (administracji rządowej i samorządowej) oraz organizacji gospodarczych. Studia podyplomowe przygotowują specjalistów w branży zarządzania bezpieczeństwem państwa. Wiedza zdobywana na tym kierunku dotyczy zagadnień funkcjonowania i rozwoju organizacji rozpatrywane w różnych przekrojach. Studia adresowane są do: absolwentów szkół wyższych; pracowników administracji publicznej; służb mundurowych; pracowników przedsiębiorstw; pracowników organizacji pozarządowych. W wyniku ukończenia studiów podyplomowych słuchacze stają się specjalistami, którzy będą pracować na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem w administracji publicznej i samorządowej oraz w firmach działających w sektorze bezpieczeństwa narodowego i publicznego. Umiejętności nabyte podczas trwania studiów podyplomowych to m.in. zarządzanie bezpieczeństwem, ochrona bezpieczeństwa publicznego i narodowego, zarządzanie sytuacją kryzysową, czy też negocjacji kryzysowych.

Adres

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Gdańsku
Gdańsk 80-557, ul. Marynarki Polskiej 15
tel. 58 341-98-51

Facebook