Uczelnie

Organizacja i zarządzanie oświatą

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Obszar tematyczny studiów obejmuje sprawne i skuteczne zarządzanie placówkami oświatowymi i kultury w zreformowanym systemie oświaty, zgodnie ze standardami UE. Skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym, które pragną pełnić funkcje kierownicze w szeroko rozumianych instytucjach oświatowych i kultury. Studia mają na celu przygotowanie kadr kierowniczych instytucji oświatowych i kulturalnych, zdobycie wiedzy i umiejętności menedżerskich oraz uzyskanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska dyrektora.

Adres

Wyższa Szkoła Społeczno -
Ekonomiczna w Gdańsku
ul. Rajska 6
80-850 Gdańsk
tel. 58 500-52-22
fax. 58 500-52-39

Internet

www.wsse.edu.pl

Email

Facebook