Uczelnie

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku jest uczelnią niepubliczną, wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, prowadzonego przez Ministra Edukacji i Nauki pod poz. nr 88. Uczelnia powstała w 1996r.

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku przyjmuje za swą ideę przewodnią kształcenie wysoko kwalifikowanej kadry branży turystyczno – hotelarskiej w oparciu o nowoczesne i sprawdzone metody kształcenia i najnowsze osiągnięcia techniki. Uczelnia przygotowuje studentów do pracy na kierowniczych w hotelarstwie i gastronomii oraz w usługach.

Świadoma dużej konkurencji na rynku pracy oferujemy studentom rzetelne wykształcenie akademickie, umiejętność poruszania się we współczesnym biznesie i kompetencje wymagane od profesjonalnego menedżera. Niewątpliwymi atutami uczelni są m.in.: ciągłe dostosowywanie programu do zmieniających się trendów na rynku pracy, wysoko kwalifikowana kadra nauczycieli akademickich, łączenie teorii z praktyką, nacisk na naukę języków obcych oraz świetnie wyposażona baza dydaktyczna. Realizując swoją misję, Uczelnia łączy najlepsze tradycje z zadaniami dnia dzisiejszego i wyzwaniami przyszłości.

Biorąc pod uwagę specyfikę branży turystyczno - hotelarskiej, WSTiH przywiązuje dużą wagę do nauki języków obcych (zwiększony wymiar godzin nauczania języków obcych to jeden z atutów WSTiH). W ofercie językowej są: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski, j. hiszpański.

Studenci WSTiH, w ramach podpisanych porozumień, odbywają 15-tygodniowe praktyki zawodowe (krajowe i zagraniczne) w renomowanych obiektach hotelowych, restauracjach i punktach gastronomicznych oraz innych instytucjach branży turystyczno-hotelarskiej w kraju i za granicą.

WSTiH kształci na kierunku „turystyka i rekreacja” na studiach I stopnia, II stopnia, oraz na studiach podyplomowych i kursach specjalistycznych.

WSTiH jest LAUREATEM LICZNYCH NAGRÓD i WYRÓŻNIEŃ m.in.:
- lider wśród uczelni branżowych w Północnej Polsce w rankingu „Wiadomości Turystyczne” przez kilka lat,
- laureat XVI edycji ogólnopolskiego konkursu „Medal Europejski dla Usług” zorganizowanego przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club; Uczelnia została uhonorowana Medalem Europejskim za prowadzenie na wysokim europejskim poziomie studiów na kierunku „turystyka i rekreacja”,
- kilkakrotny zdobywca tytułu „Wiarygodnej Szkoły”, „Dobra Uczelnia. Dobra Praca”: nadanego przez Akademickie Centrum Informacyjne,
- zdobywca brązowego medalu w międzynarodowym konkursie kulinarnym „Culinary World Cup” 2010 w Luksemburgu,
- laureat II miejsca w finale europejskiego konkursu Eurhodip (w kategorii technicznej), który odbył się w Bolonii w 2009 r.;
- laureat II miejsca w ogólnopolskim konkursie kulinarnym „Zgotuj sobie sukces”.

Oferta kształcenia

Naszym studentom oferujemy:

  • szeroka oferta edukacyjna na studiach I, II stopnia, kursach specjalistycznych i studiach podyplomowych
  • oferta edukacyjna dostosowywana jest na bieżąco do potrzeb rynku pracy (współpraca z pracodawcami)
  • WSTiH zajmuje wysokie miejsca w rankingach w Polsce wśród uczelni branżowych
  • atutem uczelni jest jej umiędzynarodowienie (oferta edukacyjna z językiem angielskim, praktyki zagraniczne, podwójny dyplom, kursy języka polskiego dla cudzoziemców, konferencje międzynarodowe)
  • kadrę dydaktyczną w Uczelni w dużej mierze stanowią praktycy (wybitni przedstawiciele praktyki gospodarczej. Wśród tych ostatnich są m.in.: dyrektorzy hoteli, biur podróży, restauracji)
  • kładziony jest nacisk na naukę języków obcych i praktyki zawodowe
  • uczelnia jest bogato wyposażona w pracownie specjalistyczne - są to: pracownia hotelarstwa i gastronomii; pracownia technologii żywienia; pracownia SPA & Wellness; pracownie komputerowe; pracownia fizjologii człowieka, pracownia geografii turystycznej

Kontakt

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
ul. Miszewskiego 12/13
80-239 Gdańsk

Rekrutacja

Biuro Rekrutacji WSTiH w Gdańsku
pok. A-05
tel. (58) 341 94 52, (58) 520 26 14 w. 134