Uczelnie

Dietetyka

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, przede wszystkim do absolwentów kierunków związanych z naukami medycznymi, z żywnością i żywieniem, z gastronomią i hotelarstwem, naukami biologicznymi oraz do innych osób profesjonalnie związanych z ochroną zdrowia. Podstawowym celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu dietetyki – żywienia indywidualnego i zbiorowego zdrowego i chorego człowieka.

Adres

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
80-239 Gdańsk, ul. Miszewskiego 12/13
tel. 58 520 26 14

Internet

www.wstih.pl

Facebook