Uczelnie

Obsługa ruchu lotniczego

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia skierowane są do osób zatrudnionych w sferze transportu lotniczego lub w terminalach przy obsłudze ruchu pasażerskiego, które dążą do podwyższenia swoich kwalifikacji i doskonalenia umiejętności zawodowych, do osób zainteresowanych tematyką lotniczą i funkcjonowaniem lotnisk, a chcących usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę, a także osób pragnących profesjonalnie zajmować się organizacją i dystrybucją turystyki lotniczej. Studia adresowane są do absolwentów uczelni. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą ubiegać się absolwentom studium o pracę m.in. przy obsłudze naziemnej ruchu pasażerskiego, na stanowiskach w obszarach organizacji transportu lotniczego, jako organizatorzy imprez i usług turystycznych związanych z transportem lotniczym itp. Celem studium jest przekazanie studentom nowoczesnej wiedzy, z uwzględnieniem umiejętności praktycznych z zakresu prowadzenia działalności na rynku usług lotniczych.

Adres

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
80-239 Gdańsk, ul. Miszewskiego 12/13
tel. 58 520 26 14

Internet

www.wstih.pl

Facebook