Uczelnie

Studium dla pilotów i rezydentów biur podróży

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studium przygotowuje do pracy na stanowisku pilota wycieczek i/lub rezydenta biura podróży. Absolwent będzie posiadał wiedzę o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych sektora turystyki i rekreacji w różnych kręgach kulturowych, normach, regułach prawnych, etycznych i zawodowych odnoszących się do pracy w zawodzie pilota /rezydenta. Absolwent będzie też posiadał umiejętności analizy, diagnozy i oceny zjawisk społecznych, ekonomicznych i politycznych na rynku usług turystycznych, oceny potrzeb i zachowań turysty w różnych sytuacjach oraz wskazania sposobu postępowania w zakresie właściwym dla pracy pilota/rezydenta. Absolwent nabędzie też kompetencje społeczne związane z pracą w różnych grupach turystów, w różnym otoczeniu, środowisku i różnych aspektach działalności zawodowej pilota wycieczek/rezydenta.

Adres

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
80-239 Gdańsk, ul. Miszewskiego 12/13
tel. 58 520 26 14

Internet

www.wstih.pl

Facebook