Uczelnie

Turystyka i rekreacja

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne,
II stopnia niestacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Absolwenci przygotowani są do organizowania atrakcyjnych zajęć rekreacyjnych, do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych wszystkich typów, domach wczasowych, organizacjach samorządowych gmin i miast, centrach informacji turystycznej, w administracji państwowej szczebla lokalnego i centralnego a także do podejmowania własnej działalności gospodarczej w zakresie turystyki i sportu masowego. Ukończenie studiów umożliwia podjęcie pracy na stanowiskach kierowniczych. W ramach kierunku Uczelnia prowadzi specjalności: – na studiach I stopnia: zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii; zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii z wybranymi przedmiotami w języku angielskim; międzynarodowy biznes turystyczny; turystyka uzdrowiskowa, SPA&Wellness; gastronomia i dietetyka; rekreacja i animacja czasu wolnego; – na studiach II stopnia: zarządzanie w gospodarce turystycznej; turystyka zdrowotna i rekreacja.

Adres

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
80-239 Gdańsk, ul. Miszewskiego 12/13
tel. 58 520 26 14

Internet

www.wstih.pl

Facebook