Uczelnie

Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studium przygotowuje do pełnienia funkcji kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej i innych jednostkach ochrony zdrowia. Adresowane jest do osób pełniących funkcje menedżerskie lub kandydatów na te stanowiska w ochronie zdrowia. Celem studium jest przekazanie wiedzy i doskonalenie umiejętności menedżerskich uwzględniających najnowsze osiągnięcia nauki i praktyki niezbędne w zarządzaniu firmą.

Adres

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
80-239 Gdańsk, ul. Miszewskiego 12/13
tel. 58 520 26 14

Internet

www.wstih.pl

Facebook