Uczelnie

Administracja

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku
Wydział:
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne
Język:
Polski

 Studiując na kierunku administracja zdobędziesz wiedzę z zakresu nauk prawnych, społecznych, a także wiedzę ekonomiczną. Nauczysz się interpretować przepisy prawne, redagować umowy, jak również skutecznie negocjować i prowadzić mediacje.


Podejmując studia na kierunku administracja będziesz  przygotowany teoretycznie i praktycznie do zawodu urzędnika – wszechstronnie wykształconego, znającego europejskie standardy pracy i nowoczesne systemy administracji i zarządzania. Nasze studia łączą zagadnienia teoretyczne z praktyką stosowania rozwiązań prawnych i kształceniem umiejętności zarządzania w administracji. Podczas zajęć praktycznych zdobędziesz umiejętności posługiwania się normami prawnymi i gospodarczymi oraz rozstrzygania problemów wynikających z ich stosowania.


Kwalifikacje uzyskane na tym kierunku umożliwią Ci podjęcie pracy m.in. w administracji państwowej, samorządowej, europejskiej, celnej lub skarbowej. Będziesz gotowy do aktywnego uczestnictwa w przygotowaniu i realizacji rożnych projektów, dostrzeżesz korzyści płynące z pracy zespołowej oraz realizacji indywidualnych zadań z zakresu współczesnej administracji. Kładziemy nacisk na umiejętności poszukiwane na rynku pracy – istotne dla przyszłego pracodawcy.


Jako absolwent kierunku administracja będziesz potrafił działać w przedsiębiorczy sposób, dowiesz się jak zarejestrować działalność gospodarczą i jak nią administrować.


Adres

Dział Promocji i Rekrutacji
80-335 Gdańsk, ul. Pelplińska 7
tel. 58 769 08 02/03, fax 58 769 08 01

Internet

www.wsz.pl

Facebook