Uczelnie

Informatyka

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku
Wydział:
Wydział Informatyki i Zarządzania
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Jeśli chcesz znaleźć się wśród pasjonatów pragnących zmierzyć się z wyzwaniami współczesnej informatyki – zostań inżynierem informatykiem! Po ukończeniu studiów będziesz mógł z powodzeniem ubiegać się o pracę w najlepszych firmach branży IT. Możesz także założyć własną firmę i wkroczyć na rynek konkurencji.

Studiując informatykę zdobędziesz umiejętność projektowania i analizy systemów informacyjnych, tworzenia i użytkowania baz danych, a także projektowania i eksploatacji sieci komputerowych i serwisów internetowych. Rozwijaj swoją wiedzę o trendach informatyki i zdobądź zawód przyszłości!

Informatyka jest nauką techniczną, ściśle związaną z matematyką, zajmującą się technologią przetwarzania informacji oraz budową systemów informatycznych.
Specjalistyczny język angielski będziesz poznawać i rozwijać podczas pozyskiwania informacji z najnowocześniej literatury.

Studiuj informatykę jeśli chcesz m.in. nauczyć się:

  • planować i przeprowadzać proste eksperymenty informatyczne, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski,
  • formułować algorytmy, posługiwać się językami programowania oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi do sterowania systemami elektronicznymi,
  • projektować i realizować proste systemy informatyczne używając właściwych metod, technik i narzędzi,
  • posługiwać różnymi współczesnymi systemami operacyjnymi,
  • pełnić funkcję administratora sieci komputerowej.Adres

Dział Promocji i Rekrutacji
80-335 Gdańsk, ul. Pelplińska 7
tel. 58 769 08 02/03, fax 58 769 08 01

Internet

www.wsz.pl

Facebook